| BEZPEČNĚ VÁS PROVEDEME SVĚTEM IT

Informace - podpora (605 542 416)

Grafika správa

Námi nabízené služby správy sítí se dělí do tří, níže uvedených kategorií. Samotná správa sítí, sdílení know-how a doplňkové služby.

Nejste si jisti, zda chcete využít našich služeb? Nabízíme Vám jedinečnou možnost: Součástí schůzky může být i nezávazná prohlídka Vašeho HW a SW, ze které vyhotovíme krátký písemný souhrn. Tento mini-audit je zcela nezávazný a je poskytován zcela zdarma. Běžná cena za obdobný audit činní 2 - 4tis. Kč. I když si nás nevyberete, můžeme Vám ušetřit tisíce korun.

Správa sítí se stává velmi komplexním oborem. Dříve stačilo na PC nainstalovat MS-DOS a užitečný program a ten s trochou štěstí plnil svou funkci řadu let. Správou sítí nebo outsourcingem IT se veskrze rozumí zastoupení IT oddělení klientské společnosti a vykonávání všech jeho funkcí.

Hlavní náplní jsou tyto oblasti.

 • Správa serverů

 • Hlavním prvkem každé podnikové sítě jsou poštovní, souborové, databázové a jiné servery. S odpovídajícím monitoringem a periodickou údržbou se nám daří předejít většině závad. Dojde-li i přesto k havárii, postupujeme dle předem daného havarijního plánu tak, aby byla funkčnost spravovaného serveru obnovena v co možná nejkratším čase.

 • Správa pracovních stanic

 • Pracovní stanice jsou pravidelně udržovány v optimálním stavu. Kontrolovány jsou tyto hlavní parametry:

  • Přítomnost virů
  • Systémové chyby
  • Dostupné aktualizace
  • Fragmentace dat
  • Odstranění nepotřebných souborů

  Tato prevence je převážně vykonávána na dálku mimo pracovní dobu tak, aby nebyl omezen provoz klienta.

 • Údržba periferií

 • S touto údržbou je spojeno stanovení rezervního stavu spotřebního materiálu a jeho doplňování tak, aby nedocházelo k prostojům spojených např. s prázdným tonerem. I když se tak ve většině firem neděje, i periferie je potřeba udržovat a čistit tak, aby ideálně fungovali i nad rámec své záruční doby.

 • Správa datových sítí

 • Dalším neméně důležitým, avšak často opomíjeným, prvkem jsou samotné datové rozvody a příslušná zařízení ( routery, switche, wi-fi, firewaly ). Bez dokonalé správy a nastavení může docházet k degradaci funkce či havárie sítě. Naše zkušenosti s poskytováním Internetu jsou zárukou námi odváděné práce.

Nedílnou součástí správy sítě je i sdílení know-how.

 • Konzultace v oblasti IT a E-marketingu

 • Každý den se pohybujeme v IT, proto když za námi přijdete s dotazem či návrhem, jsme schopni Vám se znalostí věci poradit, případně zajistit jiného kvalitního dodavatele.

 • Vedení agendy

 • Nemáte přehled o HW a SW, které vlastníte? Nechte to na nás. Zjistíme přesný stav Vašich počítačů, serverů i periferií a to jak po stránce hardwarové , tak i softwarové. Objevíme-li problém, navrhneme řešení tak, abyste se vyhnuli problémům.

Doplňkovými službami pro naší správu sítí jsou tyto neméně důležité prvky.

 • Správa webových stránek

 • Součástí námi poskytované správy sítí, jsou i služby spojené s administrací webových stránek. Od jednoduchých úprav až po kompletní re-design www stránek a SEO optimalizaci tak, aby Vás Vaši potenciální zákazníci lépe našli.

 • Vývoj SW na míru

 • Potřebujete jednoduchý program na nějakou drobnost? I s tím Vám dokážeme pomoci. Pro inspiraci:

  • Klient potřeboval zmenšit pdf soubory generované multifunkčním centrem tak, aby šli snadněji odesílat mailem.
  • Vyřešili jsme to malým programem, jenž čeká na serveru a všechna taková pdf-ka upraví a uloží do složky na serveru.

Copyright © 2005 - 2016 OIFA, s.r.o.