| BEZPEČNĚ VÁS PROVEDEME SVĚTEM IT

Informace - podpora (605 542 416)

Grafika správa

Mohli bychom zde uvést seznam společností, se kterými spolupracujeme, ale pouhý seznam Vám nesdělí, zda jsou s námi spokojeni. Rozhodli jsme se proto uvést jeden příklad za všechny. Na níže uvedenou referenci jsme patřičně pyšní.

TrafoCZ, a.s.

Pdf verze ... citujeme:

Společnost Trafo CZ, a.s. má se společností Oifa s.r.o. uzavřenou servisní smlouvu na kompletní správu a servis IT systému. Obsahem smlouvy je zejména vybudování a údržba datové sítě, SW i HW vybavení a provázanost serverů s pracovními stanicemi koncových uživatelů.

Se zkušeností od roku 2006, od kdy je síť provozována, mohu spolupráci se společností Oifa s.r.o. hodnotit jako úspěšnou a pro naši společnost bezproblémovou. Zejména oceňuji flexibilitu a odbornost, která se projevuje při řešení mimořádných situací. Spolupráci s firmou Oifa s.r.o. mohu ostatním vřele doporučit.

Těším se na další spolupráci a jsem s pozdravem, Ing. Jan Středa - ředitel a předseda představenstva

Copyright © 2005 - 2016 OIFA, s.r.o.